שלב ההנגשה הראשונה אורך עד כ-60 ימים בהם מתבצעת הנגשה מלאה לאתר האינטרנט.

כן. השירות כולל כתיבה והטמעה של הצהרת נגישות. ניתן לשלב את עורך דין העסק/החברה לפי מידת הצורך.

כן. כדי להנות מהשירות נדרש להטמיע מספר קבצים במערכת האתר שיסייעו לנו לספק את השירות המלא.

לא. השירות מתאים לכל אתר אינטרנט המבוסס על מערכת בקוד פתוח.