תביעת גירושין

לשיחת ייעוץ עם עו"ד טל טאוב ללא התחייבות בנושא תביעת גירושין השאירו פרטים

גירושין הם אירוע משנה חיים הטומן בחובו מורכבויות רגשיות ומשפטיות משמעותיות. במדינת ישראל תביעות גירושין כפופות לחוקים ותקנות ספציפיים המסדירים את ההליך. מאמר זה נותן ניתוח משפטי מקיף ומפורט של תביעות גירושין על פי הדין בישראל, המובא בנימה פורמלית וסמכותית.

תביעות גירושין בישראל מתנהלות בעיקר על ידי חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין), התשי”ג-1953. חוק זה מסמיך את בתי הדין הרבניים בסמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין יהודיים.

בישראל, להליכי גירושין יש הקשר דתי משמעותי. בתי הדין הרבניים מיישמים את הדין הדתי העברי, ובמיוחד את ההלכה, כדי לקבוע את תוקף הנישואין ואת עילות הגירושין. מסגרת דתית זו מוסיפה רובד נוסף של מורכבות להליך הגירושין.

 

מהו תחום השיפוט והמקום לתביעת גירושין

לבתי הדין הרבניים בישראל סמכות שיפוט בלעדית לדון בתיקי נישואין וגירושין יהודיים. משמעות הדבר היא כי זוגות יהודים המבקשים להתגרש חייבים להגיש את תביעתם לבית הדין הרבני ולא לבית דין אזרחי.

מקום הליכי גירושין נקבע על פי מקום מגוריהם של הצדדים בעת הגשת תביעת הגירושין. ככלל, התביעה מוגשת לבית הדין הרבני הנמצא במחוז בו מתגוררים כיום בני הזוג.

 

כיצד מתבצע הליך הגשת תביעת גירושין

  1. הגשת תביעת גירושין: את תביעת הגירושין יוזמת הגשת עתירה רשמית לבית הדין הרבני. העתירה צריכה לכלול פרטים רלוונטיים לגבי הנישואין, עילות הגירושין וכל ראיה תומכת. יש חשיבות מכרעת למתן מידע מדויק ומקיף בעתירה כדי להבטיח בחינה הוגנת של המקרה.
  2. תהליך גישור: עם הגשת תביעת הגירושין, בית המשפט עשוי להפנות את בני הזוג לגישור בניסיון להקל על התקשורת ולבחון אפשרות של פיוס. הגישור נועד לספק הזדמנות לשני הצדדים להביע את חששותיהם ולנהל משא ומתן על פתרונות מקובלים על הדדית. במהלך תהליך זה, צד שלישי ניטרלי, המגשר, מסייע לבני הזוג להגיע להסכמה.
  3. דיונים בבית המשפט: אם מאמצי הפיוס במהלך הגישור לא צלחו, בית הדין הרבני יקבע דיונים לבחינת תביעת הגירושין. בית המשפט ישקול ראיות, עדויות עדים וטיעונים משפטיים שיוצגו על ידי שני הצדדים. דיונים אלו מספקים הזדמנות לכל צד להציג את טענותיו ולטפל בכל נושא השנוי במחלוקת.
  4. צו גירושין הלא הוא גט: לאחר בדיקה מעמיקה של תביעת הגירושין, אם יוכחו עילות הגירושין, ייתן בית הדין הרבני צו גירושין המכונה “גט. צו זה מפסיק את הנישואין באופן חוקי ומאפשר לכל צד להמשיך את חייהם הנפרדים. הגט הוא מסמך חיוני המוכר על ידי ההלכה היהודית והוא חיוני לנישואים מחדש בתוך הקהילה היהודית.
  5. ההשלכות המשפטיות של גירושין וחלוקת רכוש: לבית הדין הרבני סמכות לקבוע את חלוקת הרכוש והנכסים הכספיים בין הצדדים המתגרשים. בעת קביעה זו, בית המשפט מתחשב בגורמים כגון משך הנישואין, תרומות של כל אחד מבני הזוג וצרכיהם הכלכליים של הצדדים ושל כל הילדים המעורבים. חיוני לכל צד לספק גילוי מקיף של נכסיו והתחייבויותיו כדי להבטיח חלוקה הוגנת והוגנת.
  6. משמורת ומזונות ילדים: במקרים בהם מעורבים ילדים קטינים, בית הדין הרבני אחראי על קביעת עניינים של משמורת ילדים, זכויות ראייה ומזונות ילדים. השיקול העיקרי של בית המשפט הוא טובת הילדים. בית המשפט שם לו למטרה ליצור תכנית הורית המקדמת את רווחת הילדים ומבטיחה מענה לצרכיהם הרגשיים והפיזיים. נלקחים בחשבון גורמים כמו יכולת ההורים לספק סביבה יציבה, רמת מעורבותם בחיי הילדים והעדפות הילדים (אם הם בגיל מספיק).

 

סכסוכים נפוצים לאחר תביעת גירושין

לאחר מתן צו הגירושין, שני הצדדים מחויבים על פי חוק לעמוד בתנאיו. אי מילוי הוראות בית המשפט עלול לגרום להשלכות משפטיות או להליכים משפטיים נוספים. זה חיוני עבור שני הצדדים למלא את התחייבויותיהם בהתאם לצו הגירושין, לרבות חלוקת הנכסים, תשלום מזונות ילדים ועמידה בהסכמי משמורת וראייה.

 

האם ניתן לערוך תביעת גירושין ולבצע שינויים

בנסיבות מסוימות, כל אחד מהצדדים רשאי לבקש שינויים במשמורת, בביקורים, במזונות ילדים או בהסדרים אחרים לאחר גירושין. בקשות תיקון אלו מובאות לבית הדין הרבני, אשר ישקול את נסיבותיהם החדשות של הצדדים ואת טובת הילדים. בית המשפט יעריך האם חל שינוי משמעותי בנסיבות מאז גזירת הגירושין הראשונית והאם יש צורך בשינוי כדי להגן על טובת הילדים או להתייחס לגורמים רלוונטיים אחרים.

בנוסף, חשוב לציין כי ניתן להשתמש בשיטות חלופיות ליישוב סכסוכים כגון בוררות וגישור במהלך סכסוכים לאחר גירושין כדי להקל על התקשורת והמשא ומתן בין הצדדים. שיטות אלו מטרתן לפתור סכסוכים מחוץ לאולם ולספק תהליך פתרון ידידותי ויעיל יותר.

גירושין במדינת ישראל כרוכה בניווט במסגרת משפטית שנקבעה בחוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין), התשי”ג-1953. תביעות גירושין כפופות לעילות ספציפיות, לדרישות שיפוט ולכללים פרוצדורליים המפורטים בחוק זה. לבתי הדין הרבניים תפקיד מכריע בבחינת תביעות גירושין, קביעת עילות גירושין ופסיקה בעניינים כמו חלוקת רכוש, משמורת ומזונות ילדים. הכרחי ליחידים המעורבים בהליכי גירושין בישראל לפנות לייעוץ משפטי ולהבטיח עמידה בדרישות החוק הרלוונטיות כדי להגן על זכויותיהם ואינטרסים שלהם.

 

מהן העילות הנפוצות להגשת תביעת גירושין במדינת ישראל

תביעת גירושין בגין מצב נישואין בלתי הפיך

ניתן להגיש תביעת גירושין במדינת ישראל כאשר הנישואין עברו התמוטטות בלתי הפיכה. זה כולל מצבים שבהם אין סיכוי סביר לפיוס בין בני הזוג והמשך הנישואין יפגע ברווחתם. החוק מכיר בחשיבות השמירה על קדושת הנישואין, אך מכיר בכך שבנסיבות מסוימות, גירושין הם הפתרון המתאים ביותר להתמודדות עם ההבדלים הבלתי ניתנים לגישור בין בני הזוג.

תביעת גירושין בגין ניאוף ובגידה

הגשת תביעת גירושין אפשרית אם אחד מבני הזוג מנהל מערכת יחסים ניאוף. ניאוף מתייחס ליחסים מיניים מרצון של אחד מבני הזוג עם אדם אחר מלבד בן זוגו במהלך הנישואין. החוק מכיר בהפרת אמונים ובהשפעת הניאוף על מערכת היחסים הזוגית, תוך מתן עילת גירושין אם בן הזוג התמים מעוניין לסיים את הנישואין עקב התנהגות נואפת של בן הזוג השני.

תביעת גירושין בגין אכזריות מצד בן הזוג

תביעות גירושין יכולות להיפתח כאשר אחד מבני הזוג פוגע באכזריות פיזית או נפשית לשני. אכזריות כוללת כל מעשה או התנהגות הגורמים לנזק פיזי, מצוקה נפשית או מערערים את רווחתו של בן הזוג. החוק מכיר בכך שחיים בסביבה עוינת או פוגענית פוגעים בבריאותו הפיזית והנפשית של בן הזוג הנפגע, ומספקים עילה תקפה לגירושין.

תביעת גירושין בגין עריקות ועזיבה של אחד מבני הזוג

ניתן להגיש תביעת גירושין אם אחד מבני הזוג נוטש את השני בכוונה וללא סיבה סבירה לתקופה רצופה של שנה לפחות. עריקה מתייחסת לנטישה מכוונת של הבית הזוגי ולסירוב למלא התחייבויות זוגיות ללא הצדקה. החוק מכיר בכך שעריקות משבשות את הקשר הזוגי ועלולה להצדיק את פירוק הנישואין על פי עתירת בן הזוג הנטוש.

תביעת גירושין בגין מגורים בנפרד

הגשת תביעת גירושין יכולה להתבסס על עילה של מגורים בנפרד לתקופה רצופה של ארבע שנים לפחות. היא מאפשרת גירושין כאשר בני הזוג חיים חיים נפרדים, ללא מגורים משותפים או יחסי אישות, במשך תקופה ממושכת. החוק מכיר בכך שהתמוטטות הקשר הזוגי עשוי להיות בלתי הפיך לאחר תקופת פרידה כה משמעותית, המצדיקה את פירוק הנישואין.

שלא כמו בתחומי שיפוט מסוימים, ישראל אינה מכירה בגירושין ללא אשם. בתי הדין הרבניים דורשים עילות גירושין ספציפיות הכוללות ניאוף, אכזריות, עריקות, אימפוטנציה ועוד גורמים שהופכים את המשך הנישואין לבלתי נסבל.

לשם ביסוס עילת גירושין, על העותר לספק ראיות מספקות לשכנע את בית הדין הרבני כי הנישואין התפרקו באופן בלתי הפיך בשל אחת או יותר מהעילות המוכרות. בית המשפט ישקול היטב את הראיות שהוצגו ויעריך את מהימנותן ורלוונטיותן.

חשוב לציין כי תביעות גירושין במדינת ישראל כפופות לדרישות החוק ולהליכים המפורטים בחוק דיני משפחה. על הצדדים המעורבים לדבוק בהליכים המשפטיים שנקבעו, לרבות הגשת המסמכים המתאימים, מתן ראיות והשתתפות בדיונים בבית המשפט. בנוסף, בית המשפט עשוי לעודד את הצדדים לבחון שיטות חלופיות ליישוב סכסוכים, כגון גישור, כדי לפתור את המחלוקות ביניהן בטרם המשך הליך הגירושין.

 

משרד עו”ד טאוב ושות’ – מומחים בדיני משפחה וסיוע משפטי למתגרשים בהגשת תביעת גירושין ופתיחת הליך גירושין

הגשת תביעת גירושין היא החלטה משמעותית ולעתים קרובות מאתגרת רגשית. משרד עורכי דין טאוב ושות’, המתמחה בדיני משפחה, מבין את המורכבות הכרוכה בתיקי גירושין ומציע סיוע משפטי מומחה לאנשים המבקשים לפתוח בהליכי גירושין בהתאם לדיני מדינת ישראל. מאמר זה נועד לספק סקירה כללית כיצד יכולים חברת טאוב ושות’ לסייע לך בהגשת תביעת גירושין ולהדריך אותך בתהליך המשפטי.

הבנת המסגרת המשפטית:
במדינת ישראל הליכי גירושין מוסדרים בפקודת דיני משפחה משנת 1977 ובתיקונים הבאים. חוקים אלו מספקים מסגרת משפטית לפירוק נישואין, חלוקת נכסים, הסדרי משמורת ילדים ועניינים מהותיים נוספים הקשורים לסיום הקשר הזוגי.

כיצד טאוב ושות’ יכולים לסייע לך:
1. ייעוץ ראשוני:
משרד עורכי דין טאוב ושות’ מכיר במשמעות ההחלטה להגיש תביעת גירושין. אנו מציעים ייעוץ ראשוני חסוי ומקיף, במהלכו עורכי הדין המנוסים שלנו לגירושין יקשיבו בתשומת לב לנסיבות ולחששות הספציפיים שלכם. ייעוץ זה משמש לך הזדמנות לדון במטרותיך ולקבל ייעוץ מומחה המותאם למצבך הייחודי.

2. הנחיות ואסטרטגיה משפטית:
ניווט בהליך הגירושין דורש אסטרטגיה משפטית נכונה. עורכי דין טאוב ושות’ בעלי ידע נרחב בדיני משפחה בישראל ויכולים לספק לך הסברים ברורים ומדויקים לגבי זכויותיך, חובותיך והאפשרויות המשפטיות הקיימות. הם יעזרו לך לפתח אסטרטגיה שתואמת את המטרות שלך, בין אם היא כוללת משא ומתן, גישור או ליטיגציה.

3. הכנת מסמכים ותיוק:
הגשת תביעת גירושין מצריכה הכנה והגשה של מסמכים משפטיים שונים. משרד טאוב ושות’ יכולים לסייע לכם בניסוח הניירת הדרושה, כמו בקשת הגירושין, תצהירים כספיים והסכמי משמורת ילדים. עורכי הדין שלנו יבטיחו כי מסמכים אלו עומדים בדרישות החוק של מדינת ישראל וישקפו במדויק את זכויותיך ואינטרסים שלך.

4. משא ומתן וגישור:
תיקי גירושין כוללים לרוב נושאים רגישים ומורכבים, כגון חלוקת רכוש, משמורת ילדים ומזונות בני זוג. טאוב ושות’ מכירים בערכם של שיטות חלופיות ליישוב סכסוכים, כגון משא ומתן וגישור, בהגעה להסדרים מוסכם. עורכי הדין המיומנים שלנו יכולים לייצג את האינטרסים שלך במהלך דיונים אלה, בשאיפה להשיג פתרון הוגן וידידותי המגן על זכויותיך ומצמצם את העימות.

5. נציגות בית המשפט:
אם המשא ומתן לא יביא לפתרון משביע רצון, עורכי הדין המנוסים של טאוב ושות’ ערוכים לייצג אותך בבית המשפט. עורכי הדין שלנו מבינים את המורכבויות של ליטיגציה בדיני משפחה ויטענו לזכויותיך ולאינטרסים שלך בפני בית המשפט. הם יציגו את המקרה שלך בצורה משכנעת, מגובה בהכנה יסודית והבנה מקיפה של העקרונות המשפטיים החלים על מצבך.

הגשת תביעת גירושין היא אירוע חיים משמעותי הדורש הדרכה ומומחיות של עורך דין מהימן. משרד עורכי דין טאוב ושות’ מתמחה בדיני משפחה ומסור להעניק לכם את הליווי והייצוג הנדרשים לאורך תהליך הגירושין. עם ההיכרות המעמיקה שלנו עם דיני המשפחה הישראליים והמחויבות לשמירה על זכויותיך, אנו נסייע לך בהגשת תביעת גירושין תוך חתירה לפתרון המתאים לצרכיך. זכרו, אינכם צריכים להתמודד לבד עם המסע המאתגר הזה – טאוב ושות’ כאן כדי לתמוך בכם בכל שלב.

 

מקרה שלא היה: הגשת תביעת גירושין בסיוע עורך דין גירושין

פעם, בעיר המקסימה חיפה, חי אדם בשם מיכאל. למרות הסביבה הציורית, מייקל מצא את עצמו לכוד בנישואים חסרי אהבה ואומללים. הוא השתוקק לחופש ולהזדמנות להתחיל מחדש. בלב כבד הוא ביקש את שירותיה של עורכת דין לגירושין בשם רחל, בתקווה שתוכל להדריך אותו בתהליך הגשת תביעת הגירושין.

מיכאל שמע המלצות זוהרות על מומחיותה של רחל בטיפול בתיקי גירושין במדינת ישראל. למרות שהאירוע הספציפי שהוביל לגירושין לא התרחש בפועל, מיכאל הדגיש בפני רחל כי הוא מבקש סיוע משפטי לתיק פיקטיבי המתרחש בישראל.

מתוך הבנת הרגישות והסודיות של העניין, רחל הבטיחה למיכאל את מחויבותה לספק לו את ההכוונה והתמיכה הדרושה לו. יחד הם החלו בתהליך ניווט בנוף המשפטי המורכב סביב גירושין בישראל.

במהלך ההתייעצות הראשונית שלהם, מייקל שיתף את רצונו לסיים את נישואיו בצורה ידידותית, עם מינימלי קונפליקט וסערה רגשית. רייצ’ל הקשיבה בתשומת לב, השמיעה אוזן רחומה והבטיחה למייקל שרצונותיו יכובדו. היא הסבירה את המסגרת המשפטית לגירושין בישראל, לרבות עילות הגירושין השונות, כגון חילוקי דעות בלתי ניתנים לגישור, נטישה או בגידה.

רייצ’ל הדריכה את מייקל בשלבים הדרושים להגשת תביעת גירושין, והבטיחה שהוא הבין את ההשלכות והתוצאות האפשריות של כל החלטה. היא הסבירה את החשיבות של חלוקת נכסים וחובות בצורה הוגנת, כמו גם את הצורך לשקול משמורת ילדים והסדרי ראייה אם ישים.

בהדרכתה של רייצ’ל, מיכאל החל לאסוף את המסמכים והראיות הדרושים לתמיכה בעניינו. הם עבדו יחד כדי לנסח עתירה מפורטת שהתוותה את הסיבות שלו לבקשת גט, למרות שהאירוע עצמו היה בדיוני. רחל הקפידה שהעתירה תהיה ברורה ותמציתית תוך הצגת טיעון משכנע תוך עמידה בדרישות החוק של מדינת ישראל.

עם פתיחת הליך הגירושין, רייצ’ל ניהלה משא ומתן מיומן בשמו של מייקל, תוך שאיפה להסדר מקובל על שני הצדדים. היא עודדה תקשורת פתוחה בין מייקל ובן זוגו, והנחתה דיונים שמטרתם למצוא בסיס משותף ולהימנע מעימותים מיותרים.

לאורך כל התהליך, רייצ’ל סיפקה למייקל תמיכה ורגשית וביטחון. היא הבינה את העלות הרגשית שיכולה לגבות גירושים והייתה מחויבת לשמור על שלומו של מייקל לאורך כל ההליך המשפטי. הגישה החמלה שלה עזרה למייקל לנווט את אתגרי הגירושין, ואפשרה לו לשמור על תחושת כבוד וכבוד עצמי.

לבסוף, לאחר ניווט בנבכי הגירושין המשפטיים, הגיעו מיכאל ובת זוגו להסדר פשרה. רייצ’ל דאגה שהאינטרסים של מייקל יהיו מוגנים ושתנאי הגירושין יהיו הוגנים והוגנים. עם סיום הגירושים, למייקל היה סוף סוף את החופש להמשיך לחיים מאושרים ומספקים יותר.

אמנם הסיפור הזה הוא בדיוני, אבל הוא משקף את המציאות שבה אנשים רבים מוצאים את עצמם כשהם מבקשים להתגרש. אם אתם שוקלים להגיש תביעת גירושין, חיוני להתייעץ עם עורך דין גירושין שיוכל ללוות אתכם בתהליך המשפטי ולהגן על זכויותיכם. פנייה לסיוע משפטי היא צעד מכריע לקראת התחלה חדשה ומציאת דרך לאושר והגשמה אישית.

תביעת גירושין - טאוב ושות' משרד עורכי דין

השאירו פרטים או התקשרו עכשיו 079-5805519 לשיחת ייעוץ מאת עו”ד טל טאוב ללא התחייבות!

אין האמור לעיל באתר זה מהווה ייעוץ משפטי, יתכן כי המידע המצוי באתר זה אינו מעודכן או מדויק ועל כן אין להסתמך עליו. השימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריות הקורא בלבד.

תוכן עניינים
שתפו את המאמר תביעת גירושין בלחיצת כפתור
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Print
Email

תפריט נגישות

השאר פרטים ליעוץ ראשוני ללא התחייבות עם עו"ד