תביעת כתובה

לשיחת ייעוץ עם עו"ד טל טאוב ללא התחייבות בנושא תביעת כתובה השאירו פרטים

ברוכים הבאים למאמר רב תובנה המתייחס למורכבויות המשפטיות של תביעת כתובה. מדריך מקיף זה בוחן את המשמעות וההשלכות של מסמכים אלה, ומציע תובנות חשובות לגבי ההגדרות המשפטיות שלהם, ההגנות הפיננסיות ותהליך הגשת תביעת כתובה.

מאמר זה עוסק בנושאים חיוניים כמו הבטחון הכלכלי שמספקת הכתובה, עילות לבקשת תביעות כתובה והשפעת סכום הכתובה על אחריותו של הבעל, מאמר זה מציע מידע רב ערך שיעזור לך לקבל החלטות מושכלות.

בנוסף, הוא בוחן את הסעיפים השונים של הכתובה, את ההשלכות של התייעצות עם עורך דין גירושין לגבי הכתובה, ואת התנאים והעלויות הכרוכות בהגשת תביעת כתובה. כן מתבררות משמעות הצד שפותח את תיק הגירושין, עילות פטור מתשלום הכתובה והשפעת הסכם ממון על הזכאות לכתובה.

בין אם אתם זקוקים להכוונה בנושא נחיצות הכתובה, בירור בהגשת תביעת כתובה או ייעוץ בנושא חלוקת רכוש ואחריות כלכלית, עורכי דין טאוב ושות’ יכולים לספק את הייעוץ והליווי המשפטיים הנדרשים.

 

מהי ההגדרה המשפטית של כתובה ומשמעותה במשפט הישראלי

בחוק הישראלי, כתובה היא מסמך משפטי מחייב אשר נחתם על ידי הבעל לפני טקס הנישואין, במיוחד במהלך החופה. הוא משמש כחוזה המתווה את התחייבויות הבעל כלפי אשתו ומכיל סכום מוגדר שהבעל מתחייב לתת לאשתו במקרה של גירושין. לכתובה יש חשיבות משמעותית הן מבחינה תרבותית והן מבחינה משפטית במסגרת המסורת היהודית והמשפט הישראלי.

הכתובה היא יותר מסתם מסמך טקסי; יש לה משקל משפטי ומשמשת להגנה על זכויותיה ובטחונה הכלכלי של האישה. היא קובעת את התחייבויותיו ואחריותו של הבעל כלפי האישה, ומבטיחה שהיא תקבל תמיכה כלכלית במקרה של גירושין או מות הבעל. הכתובה נחתמת בנוכחות שני עדים, וחלקים ממנה מוקראים במהלך טקס הנישואין, תוך חיזוק חובות הבעל וזכאות האשה.

כיצד מגינה הכתובה על ביטחונה הכלכלי של האישה

לכתובה, במיוחד לסכום הנקוב בה, יש משמעות מכרעת בהגנה על ביטחונה הכלכלי של האישה במשפט הישראלי. הכתובה משמשת כמסמך בר אכיפה משפטי המבטיח את זכויות האישה וזכויותיה, גם במקרה של גירושין או פטירת הבעל.

בחתימה על הכתובה מתחייב הבעל לשלם לאישה את הסכום הנקוב במקרה שהנישואין יסתיימו. כתובת זו פועלת כסוג של הגנה כלכלית לאישה, ומבטיחה שיש לה מידה של ביטחון ותמיכה במקרה של פירוק נישואין. פעולת החתימה על הכתובה לפני טקס הנישואין מעידה על הכרה של הבעל באחריותו הכלכלית כלפי האישה.

בנוסף, הכתובה משרתת גם מטרה חשובה נוספת בהגנה על ביטחונה הכלכלי של האישה. זה מונע החלטות נמהרות או חד צדדיות להתגרש על ידי הכנסת שיקול פיננסי. על ידי דרישת התחייבות כלכלית רצינית, הכתובה מעודדת זוגות לשקול את ההשלכות של גירושין ומקדמת סביבה המטפחת כבוד הדדי ופיוס.

מהן העילות לתביעת כתובה ברבנות

תביעת כתובה, המכונה גם “שטר קריעה”, ניתן לבקש בבית דין רבני בעילות ספציפיות בדין הישראלי. עילות אלו כוללות בדרך כלל מקרים של גירושין, ביטול או מות הבעל. כתב התביעה משמש כמסמך משפטי המכיר בפירוק הנישואין ובחובותיו הכספיות של הבעל כלפי האישה.
כדי לבקש תביעת כתובה, על האישה לספק ראיות לתמיכה בטענתה ולהוכיח את פירוק הנישואין. חיוני להוכיח כי הבעל לא עמד בהתחייבויותיו הכספיות כקבוע בכתובה. הליך התביעת כתובה כרוך בהגשת התביעה בפני בית דין רבני, מתן ראיות תומכות ובקשת פסיקה פורמלית באשר לזכויות הכספיות.

ראוי לציין כי העילות הספציפיות לבקשת תביעת כתובה עשויות להשתנות בהתאם לנסיבות ולפרשנות הדין הדתי על ידי בית הדין הרבני. התייעצות עם עורך דין מוסמך המתמחה בדיני משפחה ובעל מומחיות בהליכי בתי הדין הרבניים יכולה להוות הכוונה רבת ערך ולהבטיח שמירה על זכויות האישה לאורך כל התהליך.

 

כיצד משפיע הסכום המצוין בכתובה על אחריותו הכלכלית של הבעל

לסכום המצוין בכתובה יש חשיבות משמעותית בקביעת אחריותו הכלכלית של הבעל כלפי אשתו. כאשר הבעל חותם על הכתובה, הוא מתחייב משפטית להעניק תמיכה כספית לאשתו במקרה של גירושין או מוות. הסכום הנקוב בכתובה משמש מדד לאחריותו הכלכלית והתחייבות הבעל כלפי אשתו.

הסכום הנקוב בכתובה בר אכיפה כדין, והבעל מחויב לקיים את התחייבותו הכספית כפי שנקבע. המשמעות היא שאם הנישואין מסתיימים בגירושין, הבעל נדרש לשלם את הסכום הנקוב לאשתו. הכתובה משמשת אמצעי להגנה על ביטחונה הכלכלי של האישה בכך שהיא מבטיחה את התמיכה והפיצויים המגיעים לה במקרה של פירוק נישואין.

אחריותו הכלכלית של הבעל מושפעת ישירות מהסכום המצוין בכתובה. זה משמש כסוג של הגנה כלכלית לאישה, ומבטיח שיש לה מידה של ביטחון ותמיכה גם לאחר סיום הנישואין. התחייבות הבעל לקיים את ההתחייבות הכספית האמורה בכתובה היא מחייבת משפטית ואינה ניתנת לוויתור על ידי מי מהצדדים.

מהם הסעיפים השונים הכלולים בכתובה

הכתובה, מורכבת בדרך כלל ממספר סעיפים המתארים את הזכויות הכספיות והזכויות של האישה. סעיפים אלה כוללים:

1. עיקר הכתובת: סעיף זה מפרט את סכום הכסף שהבעל מתחייב לשלם לאישה במקרה של גירושין או מוות. הסכום המינימלי נקבע בדרך כלל על פי טקסטים או מנהגים דתיים אך ניתן להשלים אותו בסכומים נוספים שקבע הבעל.

2. תוספת בכתב: סעיף זה מאפשר לבעל להוסיף סכום נוסף לחלק העיקרי של הכתובת. לבעל יש את החופש להגדיל את ההתחייבות הכספית מעבר לסכום המינימלי. סכום נוסף זה מחייב גם מבחינה משפטית ויש לשלם על ידי הבעל במקרה של גירושין או מוות.

3. נדוניה: סעיף זה מפרט את הערכת הנכס או הנכסים שהאישה מביאה לנישואין. אם קיבל הבעל נכסים כלשהם במפורש ממשפחת האישה, כגון נדוניה, הוא מחויב להשיב לאישה את שווי הנכסים הללו במקרה של גירושין.

סעיפים אלה קובעים יחד את הזכויות והחובות הכספיות של הבעל והאישה, ומבטיחים שהאישה ניתנת לביטחון כלכלי ותמיכה במהלך הנישואין ולאחריהם.

 

מהן ההשלכות של התייעצות עם עורך דין גירושין לגבי הכתובה

להתייעצות עם עורך דין גירושין לגבי הכתובה יכולות להיות כמה השלכות ויתרונות חשובים עבור הצדדים המעורבים. עורך דין גירושין המתמחה בדיני משפחה ובעל מומחיות בטיפול בנושאי כתובה יכול להעניק הכוונה וייעוץ משפטי רב ערך לגבי ההשלכות הכלכליות של הכתובה. חלק מההשלכות של התייעצות עם עורך דין גירושין לגבי הכתובה כוללות:

1. הבנת זכויות וחובות: עורך דין גירושין יכול לסייע בבירור הזכויות והחובות של שני הצדדים כמפורט בכתובה. הם יכולים להסביר את ההשלכות המשפטיות של הכתובה ולוודא ששני הצדדים מבינים את האחריות הכלכלית שלהם.

2. הגנה על זכויות: עורך דין גירושין יכול לדאוג לשמירה על זכויות האישה, כמפורט בכתובה. הם יכולים לתמוך בביטחון הכלכלי של האישה ולפעול להבטחת הפיצוי הכספי המתאים במקרה של גירושין.

3. משא ומתן וגישור: במקרים בהם יש מחלוקות או חילוקי דעות לגבי הכתובה, עורך דין גירושין יכול להקל על המשא ומתן והגישור בין הצדדים. הם יכולים לעזור למצוא פתרון הוגן ומסכים הדדית, תוך התחשבות בנסיבות הספציפיות ובדרישות המשפטיות.

4. ייצוג משפטי: במידה והתיק מצריך הליך משפטי או הליכים משפטיים, עורך דין גירושין יכול לספק ייצוג משפטי ולדאוג לאינטרסים של הלקוח. הם יכולים להציג את התיק בבית המשפט, לאסוף ראיות ולטעון לאכיפת הוראות הכתובה.

ככלל, התייעצות עם עורך דין גירושין בנושא הכתובה יכולה להבטיח שהצדדים יידעו היטב לגבי זכויותיהם וחובותיהם, ויכולה לסייע בפתרון כל מחלוקת או בעיה שעלולה להתעורר ביחס לכתובה. הוא מספק רמה של מומחיות משפטית והכוונה שיכולה להגן על האינטרסים הפיננסיים של שני הצדדים המעורבים.

מהם התנאים לתביעת כתובה בהליך הגירושין

על מנת להגיש תביעת כתובה בהליך גירושין יש לעמוד בתנאים מסוימים. ראשית, את התביעה יכולה להגיש רק אישה יהודייה שנישאה על פי חוקי משה וישראל באמצעות הרבנות. חשוב לציין כי אם היה הסכם ממון שנחתם לפני או במהלך הנישואין הקובע אחרת מהכתובה, ייתכן שהתביעה לא תתאפשר.

שנית, על הבעל להיות אשם בפירוק הנישואין. אם האישה אשמה בפירוק התא המשפחתי, היא לא תהיה זכאית לתשלום הכתובה. דוגמאות למצבים בהם האישה עלולה לאבד את זכותה לכתובה כוללות בגידה בבעלה, סירוב לקיים יחסי אישות ללא סיבה מוצדקת או יציאה מרצונה מהבית המשותף עם הבעל.

לבסוף, חיוני לפתוח תיק גירושין ולערוך את טקס המילוט בבית הדין הרבני. תביעת הכתובה היא תביעה משפטית המוגשת לבית המשפט ורק בית הדין הרבני יכול להכריע בה. במהלך הדיונים בדרישת ההודעה בכתב, יבחן בית המשפט את הרקע והנסיבות להשארת התביעה ולהגשת התביעה ויקבל החלטה בהתאם.

האם ניתן לתבוע כתובה אם נחתם הסכם ממון לפני החתונה

אם נחתם לפני החתונה הסכם ממון המציין במפורש את ויתור האישה על הכתובה, ייתכן שלא ניתן יהיה לבקש תביעת כתובה. עם זאת, ייתכנו מקרים בהם אישה אשר ויתרה בעבר על הסכם הממון הכתוב עדיין תוכל לתבוע על כך במהלך הגירושין. יש לבחון כל מקרה לגופו עם עורך דין המתמחה בתחום זה כדי לקבוע את דרך הפעולה הטובה ביותר.

 

מהן העלויות הפוטנציאליות הכרוכות בהליך תביעה כתובה בסיוע עורך דין גירושין

העלויות הכרוכות בהליך תביעת כתובה יכולות להשתנות בהתאם למורכבות התיק ולרמת המעורבות הנדרשת מעורך הדין. בדרך כלל, ההליך יכול לנוע בין אלפי עד עשרות אלפי שקלים. עורך דין גירושין יערוך פגישת ייעוץ על מנת להבין את נסיבות המקרה ולספק אומדן העלות על סמך ידיעותיו המשפטיות והפעולות הנדרשות, כגון הגשת בקשות, תגובות וניהול דיונים. חשוב להתייעץ עם עורך דין מנוסה המתמחה בפתיחת תיק גירושין שיוכל להעניק תמיכה וייעוץ מותאם לאורך כל התהליך.

 

מתי כדאי לתבוע כתובה ומתי עדיף לוותר עליה

במדינת ישראל ניתן לתבוע כתובת כתובה, המכונה כתובה, על ידי אישה יהודייה בהליך גירושין. עם זאת, חשוב לשקול האם יש צורך לתבוע את הכתובה או עדיף לוותר עליה. ההחלטה תלויה בגורמים שונים כמו עילת הגירושין, יכולותיו הכלכליות של הבעל ונסיבות המקרה הספציפיות.

אם יש לאישה עילות גירושין תקפות, כגון בגידה או התנהגות פוגענית של הבעל, ייתכן שיהיה מקום לתבוע את הכתובה. במקרים כאלה, האישה עשויה להיות זכאית למלוא הסכום הנקוב בכתובה כפיצוי בגין פירוק הנישואין. מומלץ להתייעץ עם עורך דין גירושין על מנת להעריך את המצב ולקבוע את דרך הפעולה הטובה ביותר.

מנגד, ישנם מצבים שבהם אולי עדיף לוותר על הכתובה. כך למשל, אם מצבו הכלכלי של הבעל קשה והוא אינו מסוגל לשלם את מלוא הסכום, ייתכן שיועיל יותר לאישה להגיע להסדר כספי מבלי לתבוע את הכתובה. בנוסף, אם הבעל יסכים לספק צורות אחרות של תמיכה כספית או פיצוי, ייתכן שיהיה יותר יתרון לאישה לוותר על הכתובה. בסופו של דבר, ההחלטה צריכה להתקבל לאחר בחינה מדוקדקת של כל הגורמים הרלוונטיים והתייעצות עם גורם משפטי.

 

האם לצד הפותח את תיק הגירושין יש השפעה כלשהי על הזכאות לכתובה

הצד היוזם את תיק הגירושין, בין אם זה הבעל או האישה, יכולה להשפיע על הזכות לתבוע את הכתובה. ככלל, אם האישה תיזום את פתיחת תיק גירושין ברבנות, היא עלולה לעמוד בפני בדיקה נוספת של בית המשפט לגבי זכאותה לכתובה. בית המשפט יבחן את נסיבות ההחלטה להגיש תביעת גירושין ויקבע האם האישה זכאית לקבל את סכום הכתובה.

אולם אין זה אומר בהכרח שהאישה תאבד אוטומטית את זכותה לכתובה אם תיזום את הגירושין. אם היא תוכל לספק ראיות מהותיות לכך שהבעל אשם בפירוק הנישואין, כגון בגידה או התנהגות פוגענית, ייתכן שהיא עדיין תהיה זכאית לתבוע את הכתובה. חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין גירושין שיוכל להעריך את הנסיבות הספציפיות ולספק הנחיות לגבי דרך הפעולה הטובה ביותר.

 

מהן העילות לפטור מתשלום הסכום הנקוב בכתובה

קיימות מספר עילות שבגללן הבעל עשוי להיות פטור מתשלום הסכום הנקוב בכתובה. עילות אלו מבוססות בדרך כלל על חוקים ועקרונות דתיים. חלק מהעילות הנפוצות לפטור כוללות:

1. ניאוף: אם יימצא שהאישה בגדה בבעלה, היא עלולה לאבד את זכאותה לסכום הכתובה. עם זאת, יש להציג ראיות ברורות וחד משמעיות להוכחת הבגידה.
2. סירוב ליחסי אישות: אם האישה מסרבת באופן בלתי סביר לקיים יחסי מין עם בעלה ללא סיבה מוצדקת, היא עלולה להיות פטורה מלקבל את סכום הכתובה.

3. התנהגות מרדנית: אם האישה מגלה התנהגות מרדנית כלפי בעלה, כגון חוסר כבוד או אי ציות, הדבר עלול להביא לחילוט סכום הכתובה.

חשוב לציין כי כל מקרה הוא ייחודי ובית המשפט ישקול את הנסיבות הספציפיות בטרם יחליט על הפטור מתשלום הכתובה. מומלץ להתייעץ עם עורך דין גירושין שיוכל לתת ייעוץ מומחה בהתאם למצב הפרטני.

 

האם ישנם מצבים בהם תשלום הכתובה חופף לפיצויי גירושין

במקרים מסוימים, תשלום הכתובה עשוי לחפוף לפיצויי גירושין, אך חשוב לציין שהם נפרדים ונבדלים. הכתובה היא סכום שנקבע מראש שהבעל מתחייב לשלם לאשתו במקרה של גירושין, בעוד שפיצויי גירושין נקבעים על סמך מצבם הכלכלי של שני הצדדים ונסיבות המקרה הספציפיות.

תשלום הכתובה הוא התחייבות חוקית שיש לבעל כלפי אשתו והיא מצוינת בדרך כלל במסמך הכתובה. מנגד, פיצויי גירושין הם תוצאה של משא ומתן או פסיקות בית המשפט ומתחשבים בגורמים כמו חלוקת רכוש, מזונות בני זוג, משמורת ילדים ושיקולים כספיים נוספים.

יתכן שהבעל יחויב בתשלום גם סכום הכתובה וגם פיצויי גירושין אם הנסיבות מצדיקות זאת. עם זאת, יתכן גם שפיצויי הגירושין יחליפו או יקוזזו מתשלום הכתובה, בהתאם להסכמות הספציפיות או החלטות בית המשפט שהושגו במהלך הליך הגירושין. כל מקרה הוא ייחודי ומומלץ להתייעץ עם עורך דין גירושין לקביעת דרך הפעולה הטובה ביותר.

 

האם ניתן לבצע שינויים בסכום הכתוב בכתובה

הסכום הנקוב בכתובה מוסכם בדרך כלל לפני הנישואין ונחשב כהתחייבות מחייבת. עם זאת, ישנם מצבים בהם ניתן לבצע שינויים בסכום הכתובה, לפני הליך הגירושין או במהלך.

במהלך הנישואין, אם שני הצדדים מסכימים הדדית לשנות את הסכום הנקוב בכתובה, הם יכולים לעשות זאת באמצעות תיקון או הסכם בכתב. זה עשוי להתרחש אם יש שינוי בנסיבות הכלכליות של מי מהצדדים או אם הם מגיעים להסכמה חדשה לגבי ההיבטים הפיננסיים של נישואיהם.

במקרה של גירושין, יתכן שבית המשפט ישקול לשנות את סכום הכתובה אם יימצא כלא ריאלי או לא הוגן. לבית המשפט סמכות להעריך את היכולות הכספיות של שני הצדדים ולבצע התאמות בהתאם. הדבר עשוי להיות כרוך בהפחתת הסכום אם הוא נחשב מוגזם או בהגדלתו אם הוא נמצא נמוך מדי בהתבסס על המצב הכלכלי הנוכחי.

חשוב לציין כי כל שינוי בסכום הכתובה צריך להיעשות בהתייעצות עם עורך דין גירושין ולנסח אותו בהליך משפטי על מנת להבטיח את תוקפו ואכיפתו.

 

באילו מקרים מומלץ להגיש תביעת כתובה לאחר גירושין

הגשת תביעת כתובה לאחר גירושין אינה שכיחה ובדרך כלל אינה מומלצת ברוב המקרים. עם זאת, ישנם מצבים בהם אולי כדאי לשקול הגשת תביעת כתובה לתביעת סכום הכתובה. מצבים אלה כוללים:
1. ניאוף: אם הבעל היה בוגד במהלך הנישואין, האישה עשויה להיות זכאית לתבוע את סכום הכתובה כפיצוי בגין הפרת אמונים ופירוק הנישואין.

2. התנהגות בלתי הולמת כלכלית: אם הבעל עסק בהתנהלות כלכלית, כגון הימורים בנכסי נישואין או בזבוז כספים בחוסר אחריות, עשויה להיות לאישה עילה לתבוע את סכום הכתובה כדי להגן על האינטרסים הכלכליים שלה.

3. עריקות: אם הבעל נטש את האשה ועזב אותה ללא תמיכה כלכלית, ייתכן שתהיה מוצדקת להגיש תביעת כתובה להבטחת סכום הכתובה כסוג של ביטחון כלכלי.

חשוב להתייעץ עם עורך דין גירושין שיוכל להעריך את הנסיבות הספציפיות של המקרה ולתת הדרכה האם הגשת תביעת כתובה היא אפשרות ריאלית. ההחלטה צריכה להתבסס על שיקול זהיר של היתרונות והחסרונות הפוטנציאליים לאור הנסיבות האישיות.

 

האם אפשר לשנות את הסכום שכתוב בכתובה כי הוא אינו ריאלי

כאשר מדובר בכתובה, חוזה הנישואין היהודי, הסכום הנקוב בו צריך להיות הוגן והגיוני. אם הסכום ייחשב לא ריאלי או לא אחראי, יכולות להיות לכך השלכות שונות במהלך הליך הגירושין.

במקרים בהם הסכום הנקוב בכתובה גבוה משמעותית ממה שהבעל יכול להרשות לעצמו באופן סביר, יש לבית המשפט שיקול דעת לבחון את היכולות הכלכליות של שני הצדדים. בית הדין רשאי לקבוע כי הסכום גבוה מדי לאמצעיו הצנועים של הבעל ועלול להפחית את הסכום או אף לפטור אותו מתשלום הכתובה כליל. בית המשפט לוקח בחשבון גורמים כמו הכנסתו, נכסיו ומצבו הכלכלי של הבעל.

לעומת זאת, אם הסכום הנקוב בכתובה נמוך משמעותית מיכולותיו הכלכליות של הבעל, רשאי בית הדין לחייבו בתשלום סכום גבוה מהקבוע בכתובה. במקרים כאלה, בית המשפט שוקל את מצבם הכלכלי של שני הצדדים, משך הנישואין ואורח החיים שקיימו במהלך הנישואין. המטרה היא להבטיח שהאישה לא תישאר ללא תמיכה כלכלית מתאימה לאחר הגירושין.

 

האם אפשר לתבוע את הסכום הנקוב בכתובה לפני קבלת הגט

בנסיבות חריגות מסוימות, ניתן לאישה לתבוע את סכום הכתובה עוד בטרם ניתן הגט באופן רשמי. מצב כזה הוא כאשר בית הדין מורה לבעל לפנות את הבית הזוגי בשל התנהגותו הפסולה, אך הוא מסרב לתת את הגט. במקרים כאלה רשאי בית הדין לדרוש מהבעל לשלם לאישה מיד את סכום הכתובה. זאת על מנת להבטיח שהאישה לא תישאר ללא תמיכה כלכלית בזמן ההמתנה לסיום הגירושין.

עם זאת, חשוב לציין שזה לא אירוע שכיח והוא שמור בדרך כלל למקרים ספציפיים שבהם התנהגות הבעל מצדיקה סיוע כספי מיידי לאישה.

 

באילו מקרים אי אפשר לתבוע כתובה

קיימות נסיבות מסוימות שבהן לא ניתן לדרוש תביעת כתובה על סכום הכתובה, והאישה עלולה לאבד את זכותה לקבלו. נסיבות אלו כוללות מקרים בהם האישה ניאה במהלך הנישואין, נקטה בהתנהגות אלימה כלפי הבעל, או סירבה באופן בלתי סביר לקיים יחסי אישות ללא סיבה מוצדקת.

כמו כן, אם האישה עזבה מרצונה את הבית המשותף או פתחה בהליכי גירושין, היא עלולה להישלל מלקבל את תשלום הכתובה. מצבים אלו נבחנים על בסיס כל מקרה לגופו, והנסיבות הספציפיות יקבעו אם ניתן לדרוש תביעת כתובה או לא.
ליחידים העומדים בפני גירושין ומבקשים את זכויותיהם לפי הכתובה חשוב להתייעץ עם עורך דין גירושין מוסמך. הם יכולים לספק הדרכה וייעוץ בהתבסס על הנסיבות הספציפיות של המקרה ולהבטיח שהזכויות והאפשרויות שלהם מובנות במלואן.

 

האם אפשר לתבוע כתובה במקרה שיש הסכם ממון שנחתם לפני או במהלך הנישואין

להסכם ממון שנחתם לפני או במהלך הנישואין יכולות להיות השלכות משמעותיות בכל הנוגע לכתובה ולזכות לתבוע אותה. אם בהסכם הממון נכתב במפורש כי האישה מוותרת על זכותה לתבוע את הכתובה או יקבע הסדר אחר לתמיכה כספית במקרה של גירושין, הדבר יכול לעקוף את הוראות הכתובה. במקרים כאלה, האישה לא תהיה זכאית לתבוע את סכום הכתובה הנקוב במסמך. חשוב לאנשים המתקשרים בהסכם ממון לשקול היטב את ההשלכות ולהתייעץ עם עורך דין על מנת להבטיח שזכויותיהם מוגנות ומוגדרות בבירור.

 

האם חלוקת הרכוש בגירושין יכול להשפיע על הזכות לתבוע כתובה

במקרים בהם יש חלוקת רכוש בין בני זוג, הכתובה עלולה להיפגע. על פי חוק יחסי ממון בישראל, הרכוש מחולק שווה בשווה בין בני זוג ללא קשר לשמם הוא רשום. אם האישה זכאית לקבל חלק ניכר מרכושו של הבעל בהליך החלוקה, עלול הדבר להשפיע על זכותה לתבוע את מלוא הסכום הנקוב בכתובה. בית המשפט רשאי לקחת בחשבון את חלוקת הרכוש ולהתאים את סכום הכתובה בהתאם. במקרים מסוימים אף עשוי בית המשפט לקבוע כי אין צורך בתשלום סכום הכתובה אם חלוקת הרכוש מספקת את צרכיה הכלכליים של האישה.

פיצויי גירושין מתייחסים לתשלומים כספיים או להסדרים שנעשו על ידי אחד מבני הזוג לשני במסגרת הליך הגירושין. במצבים בהם האישה זכאית לקבל פיצויי גירושין העולה על הסכום הנקוב בכתובה, הדבר עלול להשפיע על זכותה לתבוע את הכתובה. בית הדין רשאי לראות בפיצויי הגירושין תמיכה כספית מספקת לאישה ועלול להפחית או לבטל את הצורך של הבעל לשלם את מלוא סכום הכתובה. ליחידים העוברים גירושין חשוב לשקול היטב את ההשלכות של פיצויי גירושין על זכותם לתבוע את הכתובה ולהתייעץ עם עורך דין כדי להבין את זכויותיהם ואפשרויותיהם.

השאירו פרטים או התקשרו עכשיו 079-5805519 לשיחת ייעוץ מאת עו”ד טל טאוב ללא התחייבות!

אין האמור לעיל באתר זה מהווה ייעוץ משפטי, יתכן כי המידע המצוי באתר זה אינו מעודכן או מדויק ועל כן אין להסתמך עליו. השימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריות הקורא בלבד.

תוכן עניינים
שתפו את המאמר תביעת כתובה בלחיצת כפתור
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Print
Email

תפריט נגישות

השאר פרטים ליעוץ ראשוני ללא התחייבות עם עו"ד