מזונות לאישה שבעלה מסרב לתת לה גט

לשיחת ייעוץ עם עו"ד טל טאוב ללא התחייבות בנושא מזונות לאישה שבעלה מסרב לתת לה גט השאירו פרטים

גירושין הוא תהליך רגיש ומורכב, הכרוך לרוב באתגרים רגשיים וכלכליים. במדינת ישראל, שבה דיני המשפחה שזורים עמוקות במנהגים דתיים ותרבותיים, סירובו של בעל גט עלול לסבך עוד יותר את העניינים ולהשאיר נשים במצב פגיע. זאת ועוד, סוגיית המזונות, המשמשת למתן תמיכה כלכלית לבן הזוג התלוי לאחר הגירושין, יכולה להפוך במקרים מעין אלו לנושא מחלוקת. הבנת הנוף המשפטי והאפשרויות הזמינות היא חיונית עבור נשים המחפשות צדק והגנה בנסיבות אלה.

אנו בחברת טאוב ושות’ מבינים את המורכבויות והניואנסים של דיני המשפחה הישראליים, במיוחד בכל הנוגע לסכסוכי מזונות וסרבנות גט. עם המומחיות והמחויבות שלנו לספק סיוע משפטי חומל ויעיל, אנו שואפים להעצים נשים לנווט במצבים מאתגרים אלו בביטחון ובבהירות.

צוות עורכי הדין המנוסים שלנו בדיני משפחה בטאוב ושות’ בקיא בחוקים ובתקנות בנושא גירושין, מזונות ונושאים נלווים בישראל. אנו מחויבים לעזור לנשים לעמוד על זכויותיהן, להבטיח יחס הוגן ולרדוף אחר התמיכה הכספית לה הן זכאיות.

במאמר מקיף זה אנו מתעמקים בהיבטים שונים של המשפט הישראלי הנוגעים לסכסוכי מזונות וסרבנות גט. כל חלק בוחן נושא ספציפי, שופך אור על המסגרת המשפטית, הזכויות והאפשרויות העומדות בפני נשים, והאתגרים הפוטנציאליים שהן עשויות להתמודד איתם. אנו נוקטים בנימה משפטית ומספקים מידע מדויק על בסיס מערכת המשפט של מדינת ישראל.

חשוב לציין שהמידע המסופק במאמר זה הוא למטרות הנחיות כלליות בלבד, והנסיבות האישיות עשויות להשתנות. לקבלת ייעוץ משפטי מותאם אישית וסיוע המותאם למצב הספציפי שלך, אנו ממליצים לך להתייעץ עם הצוות הידע שלנו בטאוב ושות’. עורכי הדין שלנו מוכנים לספק את המומחיות, התמיכה והייצוג הדרושים כדי להגן על זכויותיך ולרדוף אחר פתרון הוגן.

ניווט בסכסוכי מזונות וסרבנות גט יכול להיות מכריע, אבל עם הסיוע המשפטי הנכון, נשים יכולות לעמוד על זכויותיהן ולהבטיח עתיד מזהיר יותר. טאוב ושות’ כאן כדי לעמוד לצידך, להציע תמיכה משפטית מקיפה ולקדם את האינטרסים שלך בכל שלב.

 

מהן העילות המשפטיות למתן מזונות לאישה בישראל כאשר בעלה מסרב לתת לה גט

על פי החוק הישראלי, אישה עשויה להיות זכאית לקבל מזונות מבעלה גם אם הוא מסרב לתת לה גט. העילות המשפטיות למתן מזונות במקרים כאלה מפורטות בחוק מזונות בני זוג התשי”ג-1953. על פי חוק זה, בעל מסרב גט אך מסוגל לעשות כן, ניתן לחייבו על ידי בית הדין במזונות אשתו. בית המשפט שוקל מספר גורמים בקביעת הזכאות למזונות, ובהם משך הנישואין, מצבם הכלכלי של שני הצדדים, רמת החיים במהלך הנישואין וצרכיה הכלכליים של האישה. חשוב לציין כי בית המשפט שם לו למטרה להבטיח הגינות ושוויון בקביעת מזונות, בהתחשב בנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה.

 

כיצד קובע הדין הישראלי את גובה המזונות שישולמו לאישה בתיק גירושין שבו בעלה מסרב לתת גט

בעת קביעת גובה המזונות שישולמו לאישה בתיק גירושין בו בעלה מסרב לתת גט, מתחשב הדין הישראלי בגורמים שונים. בית המשפט בוחן את המשאבים הכספיים והכנסתו של הבעל וכן את צרכיה הכלכליים של האישה ויכולתה לפרנס את עצמה. בית המשפט לוקח בחשבון את רמת החיים ממנה נהנו במהלך הנישואין, משך הנישואין, התרומות בהתאמה של כל אחד מבני הזוג למשפחה, גיל האישה ומצבה הבריאותי. בנוסף, בית המשפט רשאי לשקול כל גורם רלוונטי אחר שעלול להשפיע על קביעת המזונות. המטרה היא להבטיח שסכום המזונות שנפסק יהיה הוגן והגיוני, בהתחשב בנסיבות הספציפיות של המקרה.

 

לאילו גורמים מתייחסת מערכת המשפט בישראל לקביעת מזונות במקרים של סרבנות גט

במקרים בהם בעל מסרב גט, מערכת המשפט בישראל לוקחת בחשבון מספר גורמים בקביעת המזונות. גורמים אלו כוללים את המשאבים הכספיים והכנסתו של הבעל, כמו גם את הצרכים הכלכליים של האישה. בית המשפט מביא בחשבון גם את רמת החיים שנקבעה במהלך הנישואין, משך הנישואין, תרומותיו של כל אחד מבני הזוג למשפחה וכל נסיבות רלוונטיות אחרות. בנוסף, שוקל בית המשפט את עקרון ההגינות וההגינות, שמטרתו להבטיח שהמזונות שנפסקו יתנו מענה הולם לצרכיה הכלכליים של האישה תוך התחשבות ביכולת הכלכלית של הבעל.

 

האם אישה יכולה להיות זכאית למזונות אם בעלה מסרב לתת לה גט מטעמים דתיים או תרבותיים בישראל

כן, על פי החוק הישראלי אישה יכולה להיות זכאית למזונות גם אם בעלה מסרב לתת לה גט מטעמים דתיים או תרבותיים. מערכת המשפט בישראל מכירה בחשיבות של הבטחת תמיכה כלכלית לבן הזוג הנזקק, ללא קשר לסיבות העומדות מאחורי סרבנות הגט. בית המשפט שוקל את מצבם הכלכלי של שני הצדדים ומטרתו לספק תוצאה הוגנת והוגנת. לפיכך, אם אישה יכולה להוכיח כי היא זקוקה לתמיכה כלכלית ולבעלה יש את האמצעים לספקה, רשאי בית המשפט לחייב אותה במזונות על אף העילה הדתית או התרבותית לסרבנות הגט.

 

אילו סעדים משפטיים עומדים בפני אישה המבקשת מזונות בישראל כאשר בעלה מסרב לתת לה גט

בישראל, לאישה המבקשת מזונות כאשר בעלה מסרב לתת לה גט עומדים לרשותה מספר סעדים משפטיים. היא יכולה להגיש עתירה לבית המשפט לענייני משפחה, בבקשה למתן צו מזונות בהתאם לצרכיה הכלכליים ויכולת התשלום של בעלה. לבית הדין יש סמכות להורות לבעל לספק תמיכה כספית לאישה, גם אם הוא מסרב לתת גט. כמו כן, בית המשפט עשוי לשקול מתן צווים זמניים למזונות במהלך הליך הגירושין על מנת להבטיח סיפוק צרכיה הכלכליים המיידיים של האישה. אם הבעל לא ממלא אחר צו בית המשפט למזונות, האישה יכולה לבקש אמצעי אכיפה, כגון עיקול שכר או הקפאת נכסיו, להבטחת תשלום המזונות.

 

מה תפקידם של בתי הדין בישראל באכיפת מזונות במקרים בהם בעל סרבן גט

לבתי המשפט בישראל תפקיד מכריע באכיפת מזונות במקרים בהם בעל מסרב לתת גט. כאשר בית משפט מחייב בעל לשלם מזונות לאשתו, יש לו גם סמכות לאכוף צו זה. בית המשפט רשאי לנקוט באמצעים שונים להבטחת עמידה בחובת המזונות. אמצעים אלו יכולים לכלול עיקול בשכר, כאשר בית המשפט יורה למעסיק לנכות חלק משכר הבעל ולהעבירו ישירות לאישה. כן רשאי בית המשפט להורות על הקפאת נכסי הבעל או לאכוף עיקול על רכושו להבטחת תשלום המזונות. במקרים חמורים יותר של אי ציות, בית הדין יכול לבזות את הבעל ולהטיל קנסות ואף מאסר עד שימלא אחר צו המזונות. בתי המשפט מחויבים לשמור על זכויות הפרט ולדאוג לאכיפת חובות מזונות בהתאם לחוק.

 

האם אישה בישראל יכולה לתבוע מזונות רטרואקטיביים אם בעלה מסרב לתת לה גט לתקופה ממושכת

כן, בנסיבות מסוימות, אישה בישראל יכולה לתבוע מזונות רטרואקטיביים אם בעלה מסרב לתת לה גט לתקופה ממושכת. אם יקבע בית הדין כי הבעל עיכב את הליכי הגירושין במתכוון, וגרם לאישה למצוקה כלכלית, רשאי הוא לחייבו במזונות רטרואקטיביים כדי לפצות על התקופה שעברה בה הייתה צריכה האישה לקבל מזונות. בית המשפט ישקול גורמים כמו משך העיכוב, ההשפעה הכלכלית על האישה ויכולת התשלום של הבעל בעת קבלת החלטה על מזונות רטרואקטיביים. חשוב שהאישה תספק ראיות ותיעוד לתמיכה בתביעתה למזונות רטרואקטיביים.

 

האם החוק הישראלי נותן הגנות כלשהן לנשים המבקשות מזונות כאשר בעליהן מסרבים לתת גט

כן, החוק הישראלי מעניק הגנות לנשים המבקשות מזונות כאשר בעליהן מסרבים לתת גט. מערכת המשפט מכירה בפגיעות של בן הזוג הזקוק לתמיכה כלכלית ומטרתה להבטיח הגנה על זכויותיו. לבית הדין סמכות לחייב את הבעל במתן מזונות בהתאם לצרכיה הכלכליים של האישה ויכולתה לשלם. כמו כן, בית המשפט רשאי להוציא צווים זמניים למזונות במהלך הליך הגירושין כדי לתת מענה לצרכיה הכלכליים המיידיים של האישה. אם הבעל לא ימלא אחר הוראות בית המשפט, האישה יכולה לבקש אמצעי אכיפה להבטחת תשלום המזונות. הגנות אלו מטרתן לשמור על זכויותיהן של נשים ולספק להן את התמיכה הנדרשת במהלך הליך הגירושין.

 

מהן ההשלכות האפשריות לבעל סרבן גט ותשלום מזונות בהתאם לדין הישראלי

אם בעל מסרב לתת גט ולא ימלא אחר צווי בית הדין לתשלום מזונות בהתאם לדין הישראלי, הוא עלול לעמוד בפני השלכות שונות. בית הדין יכול לבזות את הבעל על אי עמידה שעלולה לגרור קנסות ואף מאסר עד שיעמוד בחובות המזונות. כמו כן, לבית הדין יש סמכות לאכוף את צו המזונות באמצעות עיקול שכרו של הבעל או הקפאת נכסיו. אמצעים אלו נועדו להבטיח שהאישה תקבל את התמיכה הכלכלית המגיעה לה ולהרתיע בעלים מסרבנות גט או עמידה בחובות מזונות.

 

האם אישה בישראל יכולה לבקש מזונות זמניים בתקופה שבה בעלה מסרב לתת לה גט

כן, אישה בישראל יכולה לבקש מזונות זמניים בתקופה שבה בעלה מסרב לתת לה גט. לבית המשפט סמכות לתת צווים זמניים למזונות כדי לתת מענה לצרכיה הכלכליים המיידיים של האישה תוך כדי הליכי הגירושין. צווי שעה אלה מבטיחים לאישה את התמיכה הכלכלית הדרושה לכיסוי הוצאות המחיה ושמירה על רמת החיים שלה בתקופה זו. גובה המזונות הזמניים שנפסקים נקבע בהתאם לצרכיה הכלכליים של האישה ויכולת התשלום של הבעל. חשוב שהאישה תציג ראיות ותיעוד התומכים בנסיבותיה הכלכליות בעת בקשה למזונות זמניים.

 

כיצד מתייחס הדין הישראלי למצבים שבהם לבעל סרבן גט יש אמצעים כלכליים מוגבלים לתשלום מזונות

במצבים בהם לבעל סרבן גט יש אמצעים כלכליים מוגבלים לתשלום מזונות, החוק הישראלי מביא בחשבון את יכולתו הכלכלית של הבעל בקביעת גובה המזונות. בית המשפט שואף להבטיח תוצאה הוגנת וסבירה המתחשבת במשאבים הכספיים של שני הצדדים. אם הבעל יכול להוכיח כי אין לו באמת את האמצעים הכלכליים לשלם את מלוא סכום המזונות, רשאי בית המשפט להתאים את הסכום בהתאם. עם זאת, חשוב לציין כי בית המשפט עדיין ייתן עדיפות לצרכיה הכלכליים של האישה וישקול דרכים חלופיות להבטחת תשלום המזונות, כגון עיקול שכר או אכיפת עיקולים על נכסי הבעל, ככל שניתן.

 

מהן הדרכים החוקיות העומדות בפני אישה בישראל לערער על סירוב בעלה לתת לה גט ולשלם מזונות

בישראל עומדות בפני אישה מספר דרכים משפטיות לערער על סירוב בעלה לתת לה גט ולשלם מזונות. ראשית, היא יכולה להגיש עתירה לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה לפירוק הנישואין ולקביעת מזונות. בית המשפט יבחן את הראיות והטיעונים שהוצגו על ידי שני הצדדים ויקבל החלטה על סמך העקרונות המשפטיים הרלוונטיים. אם יקבע בית הדין כי סירובו של הבעל למתן גט אינו מוצדק וכי יש לפסוק מזונות, הוא יכול לתת צו המחייב אותו לקיים. בנוסף, אם סירובו של הבעל לתת גט מבוסס על נימוקים דתיים או תרבותיים, האישה עשויה לבחון שיטות חלופיות ליישוב סכסוכים, כגון גישור או בוררות, כדי לעודד פתרון המכבד את הזכויות והאמונות של שני הצדדים.

 

האם אישה בישראל יכולה לבקש מזונות בדרכים חלופיות ליישוב סכסוכים כאשר בעלה מסרב לתת לה גט

כן, אישה בישראל יכולה לבקש מזונות בדרכים חלופיות ליישוב סכסוכים כאשר בעלה מסרב לתת לה גט. בנוסף להליך בית המשפט המסורתי, הצדדים יכולים לעסוק בשיטות חלופיות ליישוב סכסוכים כגון גישור או בוררות. בגישור מעורב צד שלישי ניטרלי המסייע בהקלת המשא ומתן בין הבעל והאישה להשגת הסכם מקובל על הדדית, לרבות נושא המזונות. בוררות, לעומת זאת, מערבת בורר צד ג’ הפועל כשופט פרטי ומקבל החלטה מחייבת בעניין. שיטות חלופיות אלו מספקות גישה פחות יריבות ויכולות להיות יעילות בהגעה לפתרון המתחשב באינטרסים ובצרכים של שני הצדדים, לרבות תשלום מזונות.

 

האם יש מגבלות זמן לאישה להגשת תביעת מזונות במקרים שבהם בעלה מסרב לתת לה גט בישראל

כן, יש מגבלות זמן לאישה להגיש תביעת מזונות במקרים שבהם בעלה מסרב לתת לה גט בישראל. על פי החוק הישראלי, קיימת מגבלת זמן סטטוטורית להגשת תביעת מזונות, המכונה התיישנות. ככלל, תקופת ההתיישנות של תביעת מזונות היא שבע שנים מיום הגירושין או מיום תחילת חיוב הבעל במזונות. עם זאת, חשוב לציין כי לבתי המשפט יש שיקול דעת להאריך מועד זה בנסיבות חריגות, כגון מקרים בהם מדובר במרמה או כאשר האישה לא הצליחה לעמוד על זכויותיה בשל נסיבות חריגות. לפיכך, מומלץ לאישה להתייעץ עם גורם משפטי על מנת לקבוע את מועד הזמן הספציפי החל על עניינתה ולהקפיד על הגשת תביעת מזונות במועד.

 

איזה תיעוד וראיות משפטיות נדרשים לאישה כדי לבסס את זכותה למזונות כאשר בעלה מסרב לתת לה גט בישראל

כדי לבסס את זכותה למזונות כאשר בעלה מסרב לתת לה גט בישראל, אישה חייבת לספק תיעוד משפטי וראיות רלוונטיות לתמיכה בתביעתה. זה עשוי לכלול מסמכים פיננסיים כגון דפי בנק, החזרי מס ורישומי עבודה כדי להוכיח את צרכיה הכלכליים ואת יכולתו של בעלה לשלם מזונות. בנוסף, תיעוד הקשור לנישואין, כגון הכתובה (חוזה נישואין יהודי) או תעודת נישואין אזרחית, יכול לבסס את קיומם של הנישואין ואת חובות הבעל. עדים, כגון חברים או בני משפחה, עשויים גם למסור עדות לגבי רמת החיים של בני הזוג במהלך הנישואין או סירובו של הבעל לתת גט. חיוני שהאישה תתייעץ עם איש מקצוע משפטי שיוכל להדריך אותה על התיעוד והראיות הספציפיות הנדרשות במקרה הספציפי שלה. בית המשפט ישקול היטב את הראיות שהוצגו כדי לקבוע את גובה המזונות הראוי ולוודא כי צורכיה הכלכליים של האישה מקבלים מענה הולם.

 

האם אישה בישראל יכולה לבקש מבעלה גילויים כספיים בתיקי מזונות בהם הוא מסרב לתת לה גט

כן, אישה בישראל יכולה לבקש מבעלה גילויים כספיים בתיקי מזונות בהם הוא מסרב לתת לה גט. במהלך הליך הגירושין, לכל אחד מהצדדים הזכות לבקש גילויים כספיים מהצד השני. זה כולל בקשת מידע על הכנסות, נכסים, חובות, הוצאות וכל פרט פיננסי רלוונטי אחר. מטרת גילויים אלו היא להבטיח שקיפות ולאפשר קביעה הוגנת של מזונות. אם הבעל מסרב למסור את הגילויים הכספיים המבוקשים, האישה יכולה לפנות להתערבות בית המשפט ולבקש מבית המשפט לחייב אותו למסור את המידע הדרוש. בית המשפט רשאי לאכוף בקשה זו על ידי מתן צווי גילוי ונקיטת אמצעים מתאימים במקרה של אי ציות.

 

מהן השלכות המס האפשריות לתשלומי מזונות במקרים בהם בעל סרבן גט בישראל

במקרים בהם בעל סרבן גט בישראל, ישנן השלכות מס על תשלומי המזונות. על פי דיני המס בישראל, תשלומי מזונות המשולמים לבן זוג לשעבר ניתנים בדרך כלל לניכוי מס עבור בן הזוג המשלם ונחשבים כהכנסה חייבת במס עבור בן הזוג המקבל. עם זאת, כדי לזכות בהנחות מס, על המזונות לעמוד בדרישות חוקיות מסוימות, לרבות תשלום כתוצאה מצו בית משפט או הסכם בכתב. חשוב ששני הצדדים ישקלו את השלכות המס של תשלומי המזונות ולפנות לייעוץ מס מקצועי כדי להבטיח עמידה בחוקי המס. בית המשפט רשאי להביא בחשבון גם את השלכות המס בעת קביעת גובה המזונות, בהתחשב בהשפעה נטו על שני הצדדים לאחר מיסים.

 

האם אישה בישראל יכולה לבקש סיוע משפטי או סיוע כספי לכיסוי העלויות הכרוכות ברדיפת מזונות כאשר בעלה מסרב לתת לה גט

כן, אישה בישראל יכולה להגיש בקשה לסיוע משפטי או סיוע כספי לכיסוי העלויות הכרוכות בדרישת מזונות כאשר בעלה מסרב לתת לה גט. מערכת המשפט בישראל מכירה בחשיבות של מתן גישה למשפט עבור אנשים שאולי אין להם את האמצעים הכלכליים לשכור עורך דין פרטי. חוק הסיוע המשפטי מאפשר לאנשים העומדים בקריטריונים מסוימים לזכאות, לרבות ספי הכנסה, לקבל סיוע משפטי בעלות מופחתת או ללא עלות. זה יכול לכסות ייצוג משפטי וייעוץ לאורך כל הליך הגירושין, לרבות התמודדות עם תביעות מזונות. בנוסף, יתכנו צורות אחרות של סיוע פיננסי זמינות, כגון מענקים או סובסידיות, לאנשים המתמודדים עם קשיים כלכליים במימוש זכויותיהם. רצוי לאישה לברר לגבי אפשרויות אלו ולפנות לסיוע מארגוני סיוע משפטי רלוונטיים או גורמים ממשלתיים.

 

כיצד מתייחס הדין הישראלי למצב שבו בעל סרבן גט מנסה להסתיר או להעביר נכסים כדי להימנע מתשלום מזונות

במצב שבו בעל סרבן גט מנסה להסתיר או להעביר נכסים כדי להימנע מתשלום מזונות, החוק הישראלי נוקט עמדה נחרצת למניעת התנהגות כזו. לבתי המשפט יש סמכות לאכוף צווי מזונות ולוודא שהאישה תקבל את התמיכה הכספית המגיעה לה. אם קיימות ראיות או חשד לניסיון של הבעל להסתיר או להעביר נכסים, רשאי בית המשפט לנקוט באמצעים שונים לטיפול בסוגיה זו. זה יכול לכלול הוראת גילויי נכסים, מתן צווי מניעה למניעת סילוק נכסים, או אפילו מינוי מומחה בלתי תלוי שיבדוק והערכת השווי האמיתי של נכסי הבעל. בית המשפט יכול גם להטיל על הבעל עונשים או סנקציות בגין ניסיון להתחמק מחובותיו במזונות, שעלולים לכלול קנסות או מאסר. החוק הישראלי נועד להגן על זכויות האישה ולמנוע כל ניסיון לתמרן או לעקוף את תשלום המזונות.

 

האם אישה בישראל יכולה לבקש צו מניעה או אמצעי הגנה אחרים אם בעלה מסרב לתת לה גט ומהווה איום על ביטחונה או שלומה

כן, אישה בישראל יכולה לבקש צו מניעה או אמצעי הגנה אחרים אם בעלה מסרב לתת לה גט ומהווה איום על ביטחונה או שלומה. מערכת המשפט בישראל שמה בראש סדר העדיפויות את שלומם ורווחתם של אנשים, במיוחד במקרים של אלימות או איומים במשפחה. אם האישה חשה בסכנה ממעשיו או התנהגותו של בעלה, היא יכולה לבקש צו הרחקה מבית המשפט. צו עיכוב יציאה מהארץ הוא מסמך משפטי האוסר על הבעל לפנות או ליצור קשר עם האישה, ויכול לכלול גם הוראות להגנה על כל הילדים המעורבים. לקבלת צו מניעה, האישה יכולה להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה, תוך הוכחה להתנהגותו או מעשיו המאיימים של הבעל. בית המשפט יעריך את הראיות ואם ישתכנע בצורך האישה בהגנה ייתן צו איסור פרסום. במקרים חמורים יותר, בהם קיים סיכון מיידי לפגיעה, האישה יכולה גם לפנות לרשויות אכיפת החוק כדי להבטיח את ביטחונה. חשוב לאישה לפנות בהקדם לייעוץ משפטי ותמיכה מאנשי מקצוע המנוסים בטיפול בתיקי אלימות במשפחה כדי להבטיח את ביטחונה ורווחתה.

מזונות לאישה שבעלה מסרב לתת לה גט - טאוב ושות' משרד עורכי דין

השאירו פרטים או התקשרו עכשיו 079-5805519 לשיחת ייעוץ מאת עו”ד טל טאוב ללא התחייבות!

אין האמור לעיל באתר זה מהווה ייעוץ משפטי, יתכן כי המידע המצוי באתר זה אינו מעודכן או מדויק ועל כן אין להסתמך עליו. השימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריות הקורא בלבד.

תוכן עניינים
שתפו את המאמר מזונות לאישה שבעלה מסרב לתת לה גט בלחיצת כפתור
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Print
Email

תפריט נגישות

השאר פרטים ליעוץ ראשוני ללא התחייבות עם עו"ד