תוקף משפטי של הסכם ממון

לשיחת ייעוץ עם עו"ד טל טאוב ללא התחייבות בנושא תוקף משפטי של הסכם ממון השאירו פרטים

להסכמי ממון יש תפקיד מכריע בעסקאות העסקיות והאישיות המתרחשות במדינת ישראל. הסכמים אלו מסדירים עניינים פיננסיים שונים, לרבות הלוואות, השקעות, פוליסות ביטוח ועוד. הבנת הדרישות וההשלכות המשפטיות סביב הסכמי ממון חיונית כדי להבטיח את אכיפתם ולהגן על הזכויות והאינטרסים של הצדדים המעורבים.

לטאוב ושות’, משרד עורכי דין מוביל המתמחה במשפט הישראלי, מומחיות רבה בתחום הסכמי ממון. עם הידע המעמיק שלהם בדיני החוזים הישראלי ומחויבותם למתן סיוע משפטי יוצא דופן, טאוב ושות’ ממוקמת היטב להדריך אנשים פרטיים ועסקים במורכבותם של הסכמי ממון.

במאמר מקיף זה אנו מתעמקים בהיבטים המשפטיים של הסכמי ממון בישראל. אנו מתייחסים לשאלות מפתח כגון אכיפה של הסכמי ממון, הדרישות המשפטיות לתוקפם וההשלכות של אי עמידה. בנוסף, אנו בוחנים את ההשפעה של דיני החוזים הישראליים, את תפקידם של חוזים כתובים ואת הסעדים הזמינים להפרת הסכמי ממון.

בנוסף, אנו בוחנים נושאים ספציפיים בתחום הסכמי הממון, לרבות שיקולים של חוסר התחשבות, טעויות או מצג שווא, ותפקיד הפיקוח הרגולטורי. אנו גם מתעמקים בהשפעה של דוקטרינות משפטיות חשובות כמו תסכול ותקנת הציבור, כמו גם הדרישות לסיום המבוססות על אי חוקיות, חוסר יכולת או כפייה.

מעבר לכך, אנו שופכים אור על מושג התמורה התקינה, חשיבותם של הפורמליות המשפטיות ופרשנותן של הוראות מעורפלות בהסכמי ממון. לאורך מאמר זה, מטרתנו היא לספק תובנות חשובות לגבי המסגרת המשפטית סביב הסכמי ממון בישראל, תוך שימת דגש על החשיבות של פנייה לסיוע משפטי מקצועי מטאוב ושות’.

לסיכום, טאוב ושות’ ערוכים לסייע לאנשים פרטיים ועסקים בניווט במורכבות הסכמי הממון בישראל. עם המומחיות והמחויבות שאין שני להם למתן שירותים משפטיים מהשורה הראשונה, טאוב ושות’ מצוידים היטב להבטיח שהסכמי ממון עומדים בחוק הישראלי, מגנים על האינטרסים של הצדדים המעורבים ומקדמים תוצאות הוגנות ושוויוניות.

 

האם הסכמי ממון ניתנים לאכיפה במדינת ישראל

לפי החוק הישראלי, הסכמי ממון ניתנים לאכיפה בדרך כלל, בתנאי שהם עומדים בדרישות משפטיות מסוימות. האכיפה של הסכם ממון תלויה בגורמים כגון נוכחות של הצעה וקיבול תקפים, קיומה של תמורה ועמידה בכל פורמליות סטטוטוריות החלות. עם זאת, חשוב לציין שסוגים מסוימים של הסכמים, כגון אלה הכוללים פעילות בלתי חוקית או נוגדים את תקנת הציבור, עלולים להיות בלתי אכיפים. בנוסף, האכיפה של הסכמי ממון עשויה להיות כפופה לבדיקה שיפוטית אם יימצא שהם בלתי מתקבלים על הדעת, כרוכים בהתנהגות הונאה, או אם צד חסר יכולת להסכים להסכם.

 

באילו דרישות משפטיות הסכמי ממון צריכים לעמוד על מנת להיות תקפים בישראל

על מנת להיחשב תקפים לפי החוק הישראלי, הסכמי ממון צריכים לעמוד במספר דרישות משפטיות. ראשית, חייבת להיות הצעה וקיבול תקפים בין הצדדים המעורבים, המוכיחה הסכמה הדדית לתנאי ההסכם. שנית, התחשבות חייבת להיות נוכחת, כלומר כל צד חייב לספק משהו בעל ערך לשני. התמורה יכולה ללבוש צורות שונות, כגון כסף, סחורה או שירותים. יתר על כן, אין להפר את ההסכם כל הוראות חוק או שיקולי תקנת הציבור. לבסוף, סוגים מסוימים של הסכמים, כגון אלו הקשורים למקרקעין או ערבויות, עשויים לדרוש עמידה בפורמליות ספציפיות הקבועות בחוק, כגון תיעוד בכתב או רישום.

 

כיצד משפיע דיני החוזים הישראליים על חוקיות הסכמי ממון

דיני החוזים הישראליים ממלאים תפקיד משמעותי בקביעת חוקיותם של הסכמי ממון. החוק מכיר בעקרון חופש החוזים, המאפשר לצדדים לנהל משא ומתן חופשי ולהתקשר בהסכמים כל עוד הם עומדים בדרישות החוק. עם זאת, החוק גם מטיל מגבלות על יכולת אכיפה של חוזים המבוססים על עקרונות כמו תום לב, הגינות ותקנת הציבור. לדוגמה, הסכמי ממון הכוללים תנאים בלתי מתקבלים על הדעת, מצגי שווא או כפייה עשויים להיחשב כבלתי חוקיים או בלתי ניתנים לאכיפה. בנוסף, החוק מטיל תנאים מסוימים משתמעים, כגון החובה לפעול בתום לב והחובה לקיים התחייבויות חוזיות כפי שהוסכם עליהן.

 

האם הסכמי ממון בעל פה מחייבים בישראל מבחינה משפטית

הסכמי ממון בעל פה יכולים להיות מחייבים משפטית בישראל, שכן החוק מכיר בתוקפם ובאכיפה של חוזים בעל פה. עם זאת, בדרך כלל רצוי להחזיק הסכמי ממון בכתב כדי למנוע מחלוקות פוטנציאליות לגבי תנאי ההסכם או קיומו. הסכמים בכתב מספקים תיעוד ברור של כוונות הצדדים ויכולים לסייע במניעת אי הבנות או פרשנויות סותרות. יתרה מזאת, סוגים מסוימים של הסכמים, כגון אלו הקשורים למקרקעין, ערבויות או הסכמים שיש להוכיחם בבית המשפט, עשויים לדרוש תיעוד בכתב כדי שיהיה ניתן לאכיפה. עם זאת, הסכמים בעל פה עדיין יכולים להיות תקפים וניתנים לאכיפה כל עוד הם עומדים בדרישות המשפטיות הנדרשות, לרבות הצעה, קבלה, תמורה ועמידה בכל הפורמליות הרלוונטיות.

 

מהי תמורה תקפה בהסכמי ממון על פי הדין הישראלי

על פי הדין הישראלי, תמורה תקפה היא מרכיב מכריע בגיבוש הסכם ממון מחייב משפטית. תמורה מתייחסת למשהו בעל ערך שכל צד מספק לשני במסגרת ההסכם. זה יכול ללבוש צורות שונות, כולל החלפת כסף, סחורות, שירותים או נטילת התחייבות. כדי שתמורה תהיה תקפה, עליה להיות בעלת מידה של ערך כלכלי, להינתן בהתנדבות ולהתמקח על ידי הצדדים. הבטחות מיותרות או הסכמים חסרי תמורה בדרך כלל אינם ניתנים לאכיפה, מכיוון שאין בהם את האלמנט של חליפין הדדי הדרוש ליצירת חוזה. עם זאת, ראוי לציין כי החוק מכיר בחריגים מסוימים לדרישת התמורה, כגון הפסקת חוב או תמורה בעבר כאשר קיימת חובה קיימת מראש.

 

האם ניתן לערער על הסכמי ממון על רקע של חוסר שמץ בישראל

כן, ניתן לערער על הסכמי ממון בישראל בטענה של חוסר שמץ. דיני החוזים הישראליים מכירים בעקרון חוסר המצפון, המתייחס למצבים בהם הסכם אינו הוגן או מעיק באופן גורף כלפי צד אחד, במידה שהוא מזעזע את מצפונו של בית המשפט. אם יימצא הסכם ממון בלתי מתקבל על הדעת, רשאי בית המשפט לסרב לאכוף או לשנות את ההסכם על מנת להגן על הצד המקופח. גורמים העשויים לתרום לממצא של חוסר מצפון כוללים פערים משמעותיים בכוח המיקוח, נוכחותם של תנאים או תנאים לא הוגנים, ומצבים שבהם צד אחד מנצל את הפגיעות או חוסר ההבנה של האחר. חשוב לציין כי בית המשפט יעריך את הגינותו הכוללת של ההסכם לאור הנסיבות בעת יצירתו. עם זאת, עצם העובדה שהסכם עשוי להתברר כחסר ערך או חד צדדי, אינה הופכת אותו אוטומטית לבלתי מתקבל על הדעת. כל מקרה יוערך לגופו, תוך התחשבות בגורמים כגון תחכום הצדדים, גישה למידע וכל ראיה להתנהגות מטעה.

 

כיצד משפיעות טעויות או מצג שווא על תוקף הסכמי הממון בישראל

טעויות או מצג שווא עלולים להשפיע על תקפותם של הסכמי ממון לפי החוק הישראלי. אם צד מתקשר בהסכם ממון על בסיס טעות יסודית לגבי היבט מהותי בהסכם, ייתכן שניתן יהיה לבטל או לבטל את ההסכם. טעות יסוד מתייחסת לטעות שהיא משמעותית מספיק כדי לערער את בסיס ההסכם עצמו. באופן דומה, אם צד נדחף להתקשר בהסכם ממון באמצעות מצגי שווא שנעשו על ידי הצד השני, ההסכם עשוי להיות בר ביטול. מצגי שווא כרוכים בהצהרות עובדתיות כוזבות שנעשות ביודעין או בפזיזות מתוך כוונה להונות. במקרים כאלה, הצד הנפגע רשאי לבקש סעדים כגון ביטול, פיצויים או השבתם כדי להחזירם למצבם לפני ההסכם.

 

האם הסכמי ממון כפופים לפורמליות משפטיות בישראל

הפורמליות המשפטיות החלות על הסכמי ממון בישראל תלויות באופי ההסכם. בעוד שהסכמים מסוימים יכולים להיווצר בעל פה או באמצעות התנהגות, סוגים מסוימים של הסכמים דורשים פורמליות משפטיות ספציפיות כדי להיות ניתנים לאכיפה. לדוגמה, חוזים הקשורים לנדל”ן, ערבויות או עסקאות פיננסיות מסוימות דורשים בדרך כלל תיעוד בכתב על מנת לעמוד בפורמליות המשפטיות. יתרה מכך, ייתכן שיהיה צורך בחתימה על הסכמים מסוימים על ידי הצדדים או עדים על ידי צד שלישי כדי להבטיח את תוקפם. אי עמידה בפורמליות המשפטיות הנדרשות עלולה להפוך את ההסכם לבלתי ניתן לאכיפה או להגביל את הסעדים הזמינים במקרה של הפרה. הצדדים צריכים להתייעץ עם אנשי מקצוע משפטיים כדי להבין את הפורמליות הספציפיות החלות על הסכמי הממון שלהם.

 

איזה תפקיד ממלאים חוזים כתובים בקביעת חוקיות הסכמי ממון בישראל

לחוזים בכתב תפקיד משמעותי בקביעת חוקיותם של הסכמי ממון בישראל. בעוד שהסכמים בעל פה יכולים להיות תקפים וניתנים לאכיפה, חוזים בכתב מספקים תיעוד אמין וברור יותר של כוונות הצדדים, התנאים וההתחייבויות של הצדדים. חוזה כתוב עוזר לצמצם אי הבנות, אי בהירות ומחלוקות שעלולות לנבוע מהסכמים בעל פה. הוא מספק מסמך מוחשי שניתן להפנות אליו במקרה של התנגשויות או הפרות. יתרה מכך, סוגים מסוימים של הסכמים, כגון אלו הקשורים למקרקעין או ערבויות, עשויים לדרוש תיעוד בכתב כדי להיות אכיפה משפטית. חוזים כתובים יכולים לשמש ראיה גם בהליכים בבית המשפט, מה שמקל על קביעת קיומו ותנאי ההסכם. הצדדים מוזמנים לנסח חוזים כתובים ברורים ומקיפים המשקפים במדויק את הבנתם ואת כוונותיהם ההדדיות.

 

האם ניתן לבטל הסכמי ממון על רקע אי כושר או כפייה בישראל

כן, ניתן לבטל הסכמי ממון על רקע אי כושר או כפייה בישראל. אי כושר מתייחס למצב בו צד נעדר את היכולת המשפטית להבין את מהות ההסכם והשלכותיו או חסר יכולת נפשית להסכים. אם צד יכול להוכיח כי היו חסרי יכולת בעת כריתת ההסכם, הוא רשאי לבקש כי ההסכם בטל או בטל. כפייה, לעומת זאת, כרוכה בשימוש באיומים או בהשפעה בלתי הוגנת כדי לאלץ צד להתקשר בהסכם בניגוד לרצונו. אם צד יכול לקבוע כי נכפה עליו הסכם הממון, הוא רשאי לבקש את ביטולו או לתבוע פיצויים. חשוב לציין כי נטל ההוכחה מוטל על הצד המבקש לבטל את ההסכם, ועליו להביא ראיות מספקות לביסוס טענת אי כושר או כפייה.

 

האם הסכמי ממון תקפים אם הם פוגעים בתקנת הציבור בישראל

הסכמי ממון המפרים את תקנת הציבור נחשבים בדרך כלל כפסולים בישראל. מדיניות ציבורית מייצגת את העקרונות והערכים הבסיסיים שהחברה רואה כחיוניים לטובת הכלל. הסכמי ממון הנוגדים עקרונות אלו עשויים להיחשב בלתי אכיפים על ידי בתי המשפט. דוגמאות להסכמים שעלולים להפר את תקנת הציבור כוללות כאלה הכרוכים בפעילויות בלתי חוקיות, הסכמים הפוגעים בבריאות הציבור או בבטיחות הציבור, או כאלה הפוגעים בשלמותם של מוסדות ציבור. לבתי המשפט בישראל יש סמכות לסרב לאכוף או להכריז על בטלים הסכמי ממון המנוגדים לתקנת הציבור. חיוני שהצדדים יבטיחו שההסכמים הפיננסיים שלהם יתאימו לשיקולי מדיניות ציבורית כדי להבטיח את תקפותם ואכיפה.

 

כיצד חל חוק ההונאה על הסכמי ממון בישראל

דיני ההונאה בישראל ממלאים תפקיד מכריע בהקשר של הסכמי ממון. התנהגות הונאה מתרחשת כאשר צד אחד מרמה בכוונה צד אחר על מנת לגרום לו להתקשר בהסכם. בהסכמי ממון, התנהגות הונאה עלולה לכלול מצגי שווא, הסתרת מידע חשוב או עיסוק בצורות אחרות של חוסר יושר. אם הסכם ממון נגוע בהונאה, ייתכן שלצד המושפע יהיו סעדים משפטיים זמינים. הם יכולים לבקש לבטל את ההסכם או לתבוע פיצויים הנובעים מההתנהגות המרמה. כאשר מתגבשת הונאה, בתי המשפט בישראל מתייחסים לכך ברצינות ועשויים לתת סעד לנפגע. חשוב לאסוף מספיק ראיות ולהציג מקרה משכנע כדי להוכיח קיומה של הונאה בהסכם ממון.

 

האם ניתן לפסול הסכמי ממון על רקע התנהגות הונאה בישראל

כן, ניתן לפסול הסכמי ממון על רקע התנהגות הונאה בישראל. התנהגות הונאה מתייחסת להתנהגות לא ישרה או מצג שווא של צד אחד מתוך כוונה להונות את הצד השני. אם נכרת הסכם ממון כתוצאה מהתנהגות תרמית כזו, הוא עלול להיחשב כבטל. הצד הנפגע יכול לבקש לבטל את ההסכם או לתבוע פיצויים בגין כל הפסדים שנגרמו כתוצאה מהתרמית. יש חשיבות מכרעת לביסוס יסודות ההונאה, לרבות מצג השווא, ידיעת שקר, הכוונה להונות, והסתמכות על מצג השווא של הצד התמים. בתי המשפט בישראל בוחנים היטב את הראיות והנסיבות סביב הסכם הממון כדי לקבוע אם קיימת התנהגות הונאה והאם היא מצדיקה את ביטול ההסכם.

 

אילו סעדים קיימים בגין הפרת הסכמי ממון בישראל

כאשר הסכם ממון מופר בישראל, עומדים לרשות הנפגע סעדים שונים. הסעדים הספציפיים תלויים באופי ההפרה ובתנאי ההסכם. הסעד הנפוץ ביותר הוא תביעה לפיצויים, כאשר הצד שאינו מפר מבקש פיצוי כספי כדי להשיב את ההפסדים שנגרמו כתוצאה מההפרה. בנוסף, בית המשפט עשוי להעניק ביצוע ספציפי, שיחייב את הצד המפר למלא את התחייבויותיו על פי ההסכם. בנסיבות מסוימות, בית המשפט רשאי גם להורות על ביטול או ביטול ההסכם, ולמעשה להחזיר את הצדדים לעמדותיהם לפני ההסכם. חשוב שהצד הנפגע יאסוף ראיות להפרה ויתייעץ עם אנשי מקצוע משפטיים כדי לקבוע את דרך הפעולה המתאימה ביותר ואת הסעדים הפוטנציאליים הזמינים במקרה הספציפי שלו.

 

האם נדרשת תמורה לשינוי הסכמי ממון על פי הדין הישראלי

על פי החוק הישראלי, בדרך כלל נדרשת תמורה לשינוי הסכמי ממון. תמורה מתייחסת למשהו בעל ערך שכל צד נותן או מבטיח לתת כחלק מההסכם. בעת שינוי הסכם ממון נכנסים לתמונה אותם עקרונות התחשבות החלים על היווצרותו הראשונית של ההסכם. שני הצדדים צריכים לספק משהו בעל ערך, בין אם זה תשלום כספי, שירות או כל צורה אחרת של תמורה. ללא תמורה חוקית, שינוי בהסכם ממון עשוי להיעדר את הבסיס המשפטי הדרוש כדי להיות בר אכיפה. עם זאת, הצדדים יכולים לבחור לשנות הסכם ללא שיקול חדש אם הם מתקשרים בהסכם חדש המבטל או מחליף במפורש את ההסכם הקודם. חיוני לוודא שכל שינוי בהסכמי ממון נתמך בשיקול תקף כדי לשמור על אכיפתם.

 

כיצד משפיעה דוקטרינת התסכול על תוקף הסכמי הממון בישראל

דוקטרינת התסכול יכולה להשפיע על תוקף הסכמי הממון בישראל. תסכול מתרחש כאשר מתרחשים אירועים או נסיבות בלתי צפויות לאחר כריתת ההסכם, מה שהופך את הביצוע לבלתי אפשרי, בלתי מעשי או שונה בתכלית ממה שסוכם תחילה בין הצדדים. בישראל, דוקטרינת התסכול עלולה לפטור את הצדדים מהתחייבויותיהם על פי הסכם ממון אם יתאפשר או שונה מהותית לביצוע עקב אירוע בלתי צפוי. על האירוע להיות מעבר לשליטת הצדדים ולא להיגרם באשמתם או ברשלנותם. אם בית המשפט יקבע כי התרחש תסכול, הסכם הממון עלול להיחשב בטל מרגע האירוע המתסכל. משמעות הדבר היא שהצדדים משוחררים מהתחייבויותיהם העתידיות על פי ההסכם, וכל תשלומים או הטבות שכבר הוחלפו עשויים להיות כפופים להחזר. עם זאת, יישום דוקטרינת התסכול הוא מאוד ספציפי לעובדה, וחיוני להוכיח שהאירוע המתסכל היה באמת בלתי צפוי ובגודל כזה, עד ששינה באופן קיצוני את תכליתו או ביצועו של הסכם הממון.

 

האם הסכמי ממון כפופים לפיקוח רגולטורי בישראל

כן, הסכמי ממון בישראל כפופים לפיקוח רגולטורי של גופים ממשלתיים שונים. המגזר הפיננסי בישראל מוסדר על ידי מספר סוכנויות, בהן בנק ישראל, רשות ניירות ערך ומשרד האוצר. גופים רגולטוריים אלו אוכפים תקנות וחוקים שמטרתם להבטיח את היציבות, ההגינות והשלמות של המערכת הפיננסית. הפיקוח הרגולטורי מכסה מגוון רחב של הסכמי ממון, לרבות עסקאות בנקאיות, הסכמי השקעה, חוזי ביטוח ועוד. מוסדות פיננסיים ויחידים העוסקים בפעילויות פיננסיות נדרשים לציית לתקנות החלות, לקבל רישיונות נחוצים ולעמוד בסטנדרטים של התנהגות. אי עמידה בדרישות הרגולטוריות עלול לגרום לעונשים, סנקציות או פעולות אכיפה אחרות. חשוב שצדדים המתקשרים בהסכמי ממון יהיו מודעים למסגרת הרגולטורית ויפנו לייעוץ משפטי כדי להבטיח עמידה בחוקים ובתקנות הרלוונטיים.

 

האם ניתן לסיים הסכמי ממון עקב אי חוקיות בישראל

כן, הסכמי ממון ניתנים לביטול עקב אי חוקיות בישראל. אם יימצא הסכם ממון כלא חוקי או מנוגד לחוק הישראלי, הוא עלול להיחשב בטל ובלתי ניתן לאכיפה מלכתחילה. אי חוקיות יכולה לנבוע מגורמים שונים, כגון עיסוק בפעילויות פיננסיות בלתי מורשות, הפרת דרישות רישוי או ביצוע עסקאות האסורות על פי חוק. כאשר הסכם אינו חוקי, בתי המשפט בישראל יסרבו בדרך כלל לאכוף אותו ואף עשויים להטיל עונשים או סנקציות על הצדדים המעורבים. חשוב שהצדדים יבטיחו שהסכמי הממון שלהם עומדים בכל החוקים והתקנות הרלוונטיים כדי למנוע את הסיכון של אי חוקיות וההשלכות הפוטנציאליות שעלולות להיות בעקבותיו.

 

אילו הגנות משפטיות קיימות לצדדים בהסכמי ממון בישראל

מספר הגנות משפטיות קיימות לצדדים בהסכמי ממון בישראל. הגנה אחת כזו היא עקרון תום הלב ויחס הוגן, המחייב את הצדדים לפעול ביושר, בהגינות ובהתאם לציפיות הסבירות של הצד השני. עיקרון זה עוזר לקדם הוגנות ולמנוע כל התנהגות פוגענית או נצלנית בהסכמי ממון. בנוסף, חוקי הגנת הצרכן בישראל מספקים אמצעי הגנה לאנשים המתקשרים בהסכמי ממון צרכניים. חוקים אלו מטרתם להבטיח שקיפות, למנוע שיטות עבודה בלתי הוגנות ולספק תרופות לצרכנים במקרה של תנאים לא הוגנים או התנהגות מטעה. יתרה מזאת, הוראות חוזיות שנמצאו כבלתי מתקבלות על הדעת או נוגדות את תקנת הציבור יכולות להיפסל או לשנות על ידי בתי המשפט. צדדים בהסכמי ממון צריכים להיות מודעים לזכויותיהם ולחובותיהם על פי החוק ולפנות לייעוץ משפטי כדי להבטיח שהאינטרסים שלהם מוגנים.

 

כיצד מפרשים בתי המשפט בישראל הוראות מעורפלות בהסכמי ממון

בתי המשפט בישראל מפרשים הוראות מעורפלות בהסכמי ממון על ידי יישום עקרונות קבועים של פרשנות חוזים. כאשר הוראה בהסכם ממון אינה ברורה או חשופה לפרשנויות רבות, בית המשפט ישאף לתת תוקף לכוונת הצדדים. בית המשפט ישקול את לשון ההוראה, הקשר ההסכם, כוונות הצדדים בעת כריתת ההסכם וכל נסיבות סביבה העשויות לשפוך אור על משמעות ההוראה. בית המשפט רשאי להתחשב גם במנהגים ונוהגים בענף הרלוונטיים להסכם הממון הנדון. במקרים בהם אי הבהירות לא ניתנת לפתרון, רשאי בית המשפט לפרש את ההוראה נגד הצד שניסח את ההסכם או לטובת הצד שלא הייתה לו הזדמנות להשתתף בעריכתו. חיוני שהצדדים יערכו הוראות ברורות ומדויקות בהסכמי הממון שלהם כדי למזער את העמימות ואת הפוטנציאל למחלוקות.

תוקף משפטי של הסכם ממון - טאוב ושות' משרד עורכי דין

השאירו פרטים או התקשרו עכשיו 079-5805519 לשיחת ייעוץ מאת עו”ד טל טאוב ללא התחייבות!

אין האמור לעיל באתר זה מהווה ייעוץ משפטי, יתכן כי המידע המצוי באתר זה אינו מעודכן או מדויק ועל כן אין להסתמך עליו. השימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריות הקורא בלבד.

תוכן עניינים
שתפו את המאמר תוקף משפטי של הסכם ממון בלחיצת כפתור
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Print
Email

תפריט נגישות

השאר פרטים ליעוץ ראשוני ללא התחייבות עם עו"ד